Obnova kapelice Sv. Vida u Predavcu

Pred sami blagdan Uskrsa 2017. godine završena je potpuna obnova filijalne kapelice sv. Vida u Predavcu, što možete vidjeti na slijedećim fotografijama.

 

 

Filijalna crkva sv. Vida - Predavac

Kapelica PredavacU Predavcu se stvara naselje koje od 1789. godine pripada župi Rovišće, u kojem se nalazi jedna klasicistička građevina, kapelica Sv. Vida. Godine 1842. Vizitator je opisao kapelicu: ima drveni zvonik, drvenu sakristiju, glavni oltar Sv. Ilije i dosta je zapuštena. Današnja kapelica građena je od 1847. do 1850. godine, te je 1882. godine dobila novi oltar Sv. Vida. Kapelica je 1893. godine temeljito obnovljena, a 1896. godine dobiva novi crijep. Danas je Kapelica Sv. Vida spomenik kulture. Posljednji put obnovljena je 1997. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

Filijalna crkva sv.Petra apostola - Prgomelje

Kapela u PrgomeljuPrgomelje je naselje u sastavu grada Bjelovara u bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a nalazi se na županijskoj cesti Gudovac - Farkaševac, te prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011.godine ima 699 stanovnika.

U Prgomelju se nalazi filijalna crkva sv. Petra apostola koja crkveno pripada župi Presvetog Trojstva u Rovišću, te se u njoj svake nedjelje održavaju svete Mise kojima prisustvuje veliki broj vjernika.