Župna crkva iz zraka

 

 

Zahvaljujemo se g. Josipu Križan na video uratku

Obnova župne crkve

Sanacija temelja
župne crkve
Skidanje žbuke
unutar crkve
Iskop poda
unutar crkve
     

Žbukanje zidova i
betonaža poda

Oslikavanje zidova

i postavljanje klupa 

 Postavljanje kamena na pod

     
   

Obnova fasade

Župna crkva
prije obnove

Postavljanje oltara

ambona i krstionice

     
   

Posveta oltara,

ambona i krstionice

   

 

Više članaka ...

  1. Izleti i hodočašća