Križni put - 2018.

Kao i svake godine na Veliki Petak u 6.30 iz naše župne crkve krenulo je oko 150 župljana, od toga veliki broj mladih, na križni put (oko 43 km) po našoj župi. Moleći i slaveći Boga slijedili smo Isusa na njegovom križnom putu moleći za sve članove naše župe.