Povijest Župe u Rovišću

Župna kuća sa crkvom 1975.g Kad je osnovana crkvena župa u Rovišću, ne znamo. Vjerojatno je postojala ovdje, već u XIII stoljeću. Sudimo to po tome što je u to doba u Rovišću bilo sjedište upravne župe ili županije i veći broj plemića. Župa s crkvom sv. Trojstva spominje se prvi puta u Rovišću (Ruuicha) godine 1334. u poznatom popisu župa goračkoga arhiđakona Ivana god. 1346. župnik se ovdje zove Fabijan. Godine 1428, 22.prosinca, Matej Martinov službenik (Portatile) kod župske crkve sv. Trojstva u Rovišću (Roichya) moli Sv. Stolicu za neku povlasticu u pogledu svećeničkog ređenja. Njegovoj se molbi priključio i Đuro Andrijin, župnik crkve Blažene Djevice Marije u Hagenu (Hagenj). Godine 1437, u Rovišću je župnik bio, Đuro. Kad je u Zagrebu umro kanonik Matej Ungari zamolio je da mu se podijeli njegov upražnjeni kanonikat. Njegovu je molbu preporučio sam kralj Žigmund, a uvažio generalni vikar Zagrebačke biskupije Ivan, rodom iz Koprivnice.

Opširnije...

Župa u Rovišću 1789. - 1974.

Rovišće početkom 20. stoljećaKao što smo rekli, g. 1789. obnovljena je starodrevna župa Sv. Trojstva u Rovišću. Iste je godine obnovljeno ili osnovano 100 župa u Zagrebačkoj biskupiji voljom i odlukom zagrebačkoga biskupa Maksimilijana Vrbovca i Bečkoga dvora. Razlog je bio svuda isti: neke su župe bile odviše prostrane i pojedina sela previše udaljena od sjedišta župe i župnika. Namjera je bila crkvenog poglavara i državnih vlasti približiti župnika i župljane međusobno i tako unaprijediti duhovnu pastvu. To je pravi i jedini razlog obnavljanja župe u Rovišću.

Roviška je župa sada ustanovljena tako da se Rovišće s još nekim selima (Žabjak, Tuk, Raić, Prgomelje i Breza) odijelilo od župe u Cirkveni, neka sela (Predavac, Podgorci) istočno od Rovišća otcijepila su se od župe Kapela, dva sela na sjeveru (Kovačevac i Kraljevac) od župe Zrinski Topolovac; sjedinjava­njem tih sela stvoreno je zaokruženo područje nove, odnosno, obnovljene župe u Rovišću. Ta su sela u izvornom dokumentu zapisana

Opširnije...

Rovišće

Župna crkvaRovišće se nalazi na državnoj cesti D28 Zagreb - Bjelovar. Od Bjelovara je udaljeno prema zapadu 12 km, a od Zagreba 75 km cestom i 79 km željeznicom. Nadmorska mu je visina kod željezničke stanice 118 m, a dalje prema sjeveru 120 - 140 m. Geografski mu je položaj 45° 56' sjeverne širine, 16° 44' istočne duljine po Grenwichu. Naselje leži na izdanku Bilogore koji se pruža od sjevera prema jugu, a padine izdanka dobre su oranice. U dolinama, uz rijeke i potoke, prostiru se livade i pašnjaci. Zbog ovakvog prirodnog položaja stanovnici su se oduvijek ovdje bavili ratarstvom i stočarstvom. Stariji i važniji dio naselja okupljen je oko nekadašnje krajiške tvrđe, a noviji doseljenici grade kuće i stvaraju ulice uz glavnu cestu i u raznim drugim pravcima. Prvi put je Općina Rovišće ustrojena kao administrativno upravna jedinica

Opširnije...