Svete Mise

 

RASPORED MISA KROZ GODINU

- UTORKOM, ČETVRTKOM I PETKOM u 19:00 sati

(NAPOMENA: Svete mise na zajedničke nakane su UTORKOM I PETKOM)

- SRIJEDOM I SUBOTOM U 9:00 sati

 

SVETE MISE KROZ GODINU

08:00 sati - sveta Misa u župnoj crkvi u Rovišću

09:30 sati - sveta Misa u kapeli u Predavcu i Prgomelju (naizmjenično svake druge nedjelje)

11:00 sati - sveta Misa u župnoj crkvi u Rovišću


 

HRVATSKA SCHÖNSTATTSKA OBITELJ U NAŠOJ ŽUPI

Slavlje saveza - svakog 18. dana u mjesecu - nakon večernje sv. Mise

Petak milosrđa - svaki 4. petak u mjesecu - od 15:00 sati osobno, a od 18:30 sati zajedničko klanjanje