Župni listić br.21 (B) godina XIV.

ŽUPNI LISTIĆ br.21 (B), g.XIV, od 17.6. - 01.7.2018.

17. lipnja - JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU (B)

Dopusti mi da ti pomognem proći kroz ovaj dan. Od ustajanja iz kreveta do ponovnog lijeganja nailazit ćeš na mnogobrojne staze kojima možeš proći. Obrati pažnju na mnoge situacije o kojima ćeš danas morati odlučivati, i pri svakoj odluci budi stalno svjestan moje prisutnosti. Proći ćeš danom na ovaj ili onaj način. Jedan je način da mrmljaš i stenješ, vučeš noge i posrćeš. Vjerojatno ćeš i tako moći stići do kraja dana, ali postoji i bolji put. Možeš izabrati hodati sa mnom putem mira, oslanjajući se na mene koliko god trebaš. I dalje ćeš imati poteškoća, ali možeš se suočiti s njima pouzdajući se u moju snagu. Zahvali mi za svaki problem na koji naiđeš, i promatraj kako ja preobražavam kušnje u blagoslove. Prva Korinćanima 10,10; Luka1,79

SVETE MISE KROZ TJEDAN

- P O N E D J E L J A K 18. lipnja 2018. Nema mise, U T O R A K 19. lipnja 2018. 19:00h + Bariša Prskalo; na nakanu, S R I J E D A 20. lipnja 2018. 9:00h Na nakanu, Č E T V R T A K 21. lipnja 2018. 19:00h + Stjepan Gegić, P E T A K 22. lipnja 2018. 19:00h ZAJEDNIČKE MISNE NAKANE, S U B O T A 23. lipnja 2018. 19:00h + ob. Horvat, N E D J E LJ A 24. lipnja 2018. 08:00h + Ivan i Stipo Stapić; na nakanu 09:00h Prgomelje: + ob. Berta i Novoselac 10:00h Predavac: + Zdravko Dokić, Tuna, Stana, Tune, Božo i Marta 11:00h ZA SVE ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE,

-P O N E D J E L J A K 25. lipnja 2018. Nema mise, U T O R A K 26. lipnja 2018. 19:00h, S R I J E D A 27. lipnja 2018. 19:00h, Č E T V R T A K 28. lipnja 2018. 19:00h, P E T A K 29. lipnja 2018. 19:00h ZAJEDNIČKE MISNE NAKANE, S U B O T A 30. lipnja 2018. 19:00h + Ivan, Ivka i Kata Grgić, N E D J E LJ A 01. srpnja 2018. 08:00h + ob. Mesarov Joze i Ivkice 10:00h ZA SVE ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE 11:00h Prgomelje Proštenje sv. Petra

ČITAČI NA MISNIM SLAVLJIMA

24.6. - (8:00 h) Marija Perić, Matea Lučić, (11:00 h) Ivica Faletar, Rudi Oškera

01.7. - (8:00 h) Ana Džolan, Marija Jurić, (11:00 h) Ana Prskalo, Željka Mikuljan

{/slides=KRAJ}