Župni listić br.17 (B) godina XIV.

ŽUPNI LISTIĆ br.17 (B), g.XIV, od 22.4. - 06.5.2018.

22. travnja - ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA

Erozija je proces izglodavanja to jest trošenja zemaljske kore djelovanjem vode, leda, vjetra. Shodno tome može se reći da postoji i duhovna erozija koja nagriza ljudsko biće. Riječ je o utjecajima svijeta koji nagrizaju Kristov lik u nama prema kojem je izgrađena naša autentična ljudskost. Vrhunac erozija čovječnosti bio je u trenutku osude i odbacivanja samoga Krista do sramotne smrti na križu. No upravo smrt i umiranje bili su put koji je izabrao Bog da sanira ljudsku eroziju. Jer Kristovim uskrsnućem je ljudskom liku napokon dan savršeni i cjeloviti izgled koji više nije podložan nikakvoj ljudskoj eroziji. Dr. Ivan Bodrožić

SVETE MISE KROZ TJEDAN

- P O N E D J E L J A K 23. travnja 2018. Nema mise, U T O R A K 24. travnja 2018. 19:00h, S R I J E D A 25. travnja 2018. 19:00h Oškera Josip i Štefica, Lukačić Marko i Marica, Č E T V R T A K 26. travnja 2018. 19:00h, P E T A K 27. travnja 2018. 19:00h ZAJEDNIČKE MISNE NAKANE, S U B O T A 28. travnja 2018. 19:00h, N E D J E LJ A 29. travnja 2018. 08:00h + Ob. Štuc, Lovrić i Matošević 09:00h Prgomelje: + Slavko Đopar 10:00h Predavac: + Ob. Antić i Grgić 11:00h ZA SVE ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE,

-P O N E D J E L J A K 30. travnja 2018. Nema mise, U T O R A K 01. svibnja 2018. 19:00h, S R I J E D A 02. svibnja 2018. 19:00h, Č E T V R T A K 03. svibnja 2018. 19:00h + ob. Ivić, Tunić i Kristić, P E T A K 04. svibnja 2018. 19:00h ZAJEDNIČKE MISNE NAKANE, S U B O T A 05. svibnja 2018. 19:00h, N E D J E LJ A 06. svibnja 2018. 08:00h + Čorković Grgo i Mara i ob. 09:00h Prgomelje: + Mijo Borovec, Vranić Barica i Franjo 10:00h Predavac: + Rudolf, Dragica i Ljudevit Ravenščak 11:00h ZA SVE ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE

ČITAČI NA MISNIM SLAVLJIMA

29.4. - (8:00 h) Marija Perić, Matea Lučić, (11:00 h) Ivica Faletar, Selin Nikolić Šipek

06.5. - (8:00 h) Davorka Jug, Marija Stapić, (11:00 h) Ana Prskalo, Ivan Prskalo

{/slides=KRAJ}