Župni listić br.23 (B) godina XIV.

ŽUPNI LISTIĆ br.23 (B), g.XIV, od 22.7. - 05.8.2018.

22. srpnja - ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU (B)

Klanjanje pred Presvetim puni baterije duše moje!

Tu ćeš naći svoju utjehu, tu ćeš crpiti svu svoju snagu. Tu otpusti sve što te tišti i tu pred Njim puni "baterije" svoje duše za idući tjedan. Puni svoje srce ljubavlju, svoje misli pozitivom, svoju dušu radošću. Sve svoje nade položi u Gospodina i nikad nećeš biti razočaran. On se brine za tebe više nego itko koga znaš ili tko ti je blizak. Sva tvoja radost nek bude Gospodin, On će ispuniti želje tvoga srca. (Ps 37,4)

SVETE MISE KROZ TJEDAN

- P O N E D J E L J A K 23. srpnja 2018. Nema mise, U T O R A K 24. srpnja 2018., S R I J E D A 25. srpnja 2018., Č E T V R T A K 26. srpnja 2018., P E T A K 27. srpnja 2018. 19:00h ZAJEDNIČKE MISNE NAKANE, S U B O T A 28. srpnja 2018. 19:00h + Stjepan Gegić, N E D J E LJ A 29. srpnja 2018. 08:00h + Đoro Jozić, 09:00h Prgomelje, 10:00h ZA SVE ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE,

-P O N E D J E L J A K 30. srpnja 2018. Nema mise, U T O R A K 31. srpnja 2018., S R I J E D A 01. kolovoza 2018., Č E T V R T A K 02. kolovoza 2018., P E T A K 03. kolovoza 2018. 19:00h ZAJEDNIČKE MISNE NAKANE, S U B O T A 04. kolovoza 2018., 19:00h + Vilim i Jozefina Šercer, N E D J E LJ A 05. kolovoza 2018., 08:00h + Andrija i Ana Dominković, 09:00h Predavac:, 10:00h ZA SVE ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE, 11:00h Proštenje u Tuku

ČITAČI NA MISNIM SLAVLJIMA

29.7. - (8:00 h) Matea Lučić, Marija Perić, (11:00 h) Željka Mikuljan, Ivica Tanjić

05.8. - (8:00 h) Ana Džolan, Jela Prskalo, (11:00 h) Ana Prskalo, Mario Nikolić

{/slides=KRAJ}