Župni listić br.13 (B) godina XIV.

ŽUPNI LISTIĆ br.13 (B), g.XIV, od 25.02. - 11.03.2018.

25. veljače - DRUGA KORIZMENA NEDJELJA

Hodit ću pred Gospodinom u zemlji živih. Ja vjerujem i kada kažem: »Nesretan sam veoma.« Dragocjena je u očima Gospodnjim smrt pobožnika njegovih. Gospodine, tvoj sam sluga, tvoj sluga, sin službenice tvoje: ti si razriješio okove moje. Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, zazvat ću ime Gospodnje. Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje pred svim pukom njegovim, u predvorjima doma Gospodnjega, posred tebe, Jeruzaleme

SVETE MISE KROZ TJEDAN

- P O N E D J E L J A K 26. veljače 2018. Nema mise, U T O R A K 27. veljače 2018. 19:00h + Tomo Gaši, S R I J E D A 28. veljače 2018. 9:00h + Ivan Vladić i ob., Č E T V R T A K 01. ožujka 2018. 19:00h, P E T A K 02. ožujak 2018. 19:00h ZAJEDNIČKE MISNE NAKANE, S U B O T A 03. ožujka 2018. 19:00h, N E D J E LJ A 04. ožujka 2018. 08:00h + Darko Milković 09:00h Prgomelje: + Branimir Borovec 10:00h Predavac: + Dominković Franjo, Ana i Andrija 11:00h ZA SVE ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE,

-P O N E D J E L J A K P O N E D J E L J A K 05. ožujka 2018. Nema mise, U T O R A K 06. ožujka 2018. 19:00h, S R I J E D A 07. ožujka 2018. 9:00h, Č E T V R T A K 08. ožujka 2018. 19:00h, P E T A K 09. ožujka 2018. 19:00h ZAJEDNIČKE MISNE NAKANE, S U B O T A 10. ožujka 2018. 19:00h, N E D J E LJ A 11. ožujka 2018. 08:00h + Na nakanu 09:00h Prgomelje: + Na nakanu 10:00h Predavac: + Kristić, Vjekoslav, Petar, Petra i Tereza 11:00h ZA SVE ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE

ČITAČI NA MISNIM SLAVLJIMA

04.3. - (8:00 h) Davorka Jug, Matea Lučić, (11:00 h) Ivica Faletar, Ana Prskalo

11.3. - (8:00 h) Marija Jurić, Marija Stapić, (11:00 h) Ankica Rožić, Ivan Prskalo

{/slides=KRAJ}